• komplexní produktové analýzy
  • variantní kresebné designérské návrhy
  • počítačové 2D vizualizace designérských návrhů
  • výroba fyzických 3D modelů výrobků k ověření jejich funkčních a ergonomických parametrů
  • výroba funkčních prototypů pro optimalizaci výroby
  • výrobní technická dokumentace navržených výrobků
  • počítačové 3D modely výrobků
  • intenzivní spolupráce během přípravy výroby
  • spolupráce během celého životního cyklu výrobků
  • dlouhodobá spolupráce při utváření firemního designu a výrobní strategie firmy
služby: MgA. Martin Surman, ArtD.

MgA. Martin Surman, ArtD.

Odborné služby a poradenství v oblasti průmyslového designu

úvod | služby | realizace | aktuality | curriculum vitae | kontakt