„Průmyslový design vnímám jako prostředek komunikace
mezi designérem, výrobcem a uživatelem.“

MgA. Martin Surman, ArtD.

Odborné služby a poradenství v oblasti průmyslového designu

úvod | služby | realizace | aktuality | curriculum vitae | kontakt