Dne 19. ledna 2015 v 17.00h proběhla ve dvoraně rektorátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně slavnostní vernisáž výstavy věnované 15. výročí založení ateliéru Průmyslový design FMK UTB ve Zlíně.

Retrospektivní výstava představuje designérské projekty studentů a pedagogů ateliéru za uplynulých 15 let.

Akce potrvá do 20. února 2015.

Aktuality
Aktuality
Aktuality
Aktuality
Aktuality
Aktuality

MgA. Martin Surman, ArtD.

Odborné služby a poradenství v oblasti průmyslového designu

úvod | služby | realizace | aktuality | curriculum vitae | kontakt